webinar register page

Poznaj Legal Source
Legal Source to bogata pełnotekstowa naukowa baza danych przeznaczona dla studentów prawa. Zapewnia pełny tekst, indeksy i streszczenia tysięcy czasopism z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa własności intelektualnej, prawa ubezpieczeniowego, patentów i znaków towarowych, papierów wartościowych, prawa podatkowego, regulacji handlowych i wiele innych. Podczas tej sesji omówimy zasób bazy oraz pokażemy treści oparte na prawdziwych przykładach wyszukiwania.

Oct 19, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.