webinar register page

Lista publikacji AZ w nowej odsłonie
Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie interfejs nowej listy AZ. Przyjrzymy się jak wyszukiwać czasopisma i książki w zasobach biblioteki, jak korzystać z dostępnych ograniczników oraz sprawdzać dostępność tytułów.

Jul 13, 2021 02:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.