webinar register page

OnArchitecture: audio-wizualne archiwum materiałów z zakresu architektury
Podczas sesji dokonamy przeglądu bazy OnArchitecture, która stanowi istotne źródło materiałów audio-wizualnych prezentujących trendy w obszarze architektury.

Jun 16, 2021 10:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.