webinar register page

Poznaj EconLit with Full Text
Sesja poświęcona bazie EconLit, która oferuje dostęp do setek pełnotekstowych czasopism z zakresu ekonomii, w tym publikacji wydawanych przez American Economic Association. Poza szczegółowym opisem bazy, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami wyszukiwań tematycznych związanymi z aktualnymi trendami i zagadnieniami.

May 28, 2021 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.