webinar register page

Wyszukiwanie w pełnotekstowych zasobach CABI
Sesja poświęcona zasobom CABI dostępnym w ramach konsorcjum. CABI jest organizacją non-profit oferującą dostęp do literatury z zakresu rolnictwa, weterynarii, hodowli zwierząt i roślin, nauki o środowisku, leśnictwa. Podczas sesji omówimy dostęp do bazy CAB Abstracts oraz zasobów pełnotekstowych, które zostały dodane do oferty w 2021 r.: CAB eBooks, CAB Reviews, Distribution Maps of Plant Pests, Distribution Maps of Plant Diseases, Descriptions of Fungi & Bacteria. Szkolenie poparte licznymi praktycznymi przykładami wyszukiwania.

Oct 12, 2021 12:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.