webinar register page

Jak wykorzystać EBSCOhost przy pisaniu artykułów naukowych?
Podczas szkolenia pokażemy opcje i funkcje dostępne na platformie EBSCOhost, które mogą okazać się szczególnie przydatne podczas pracy nad artykułem naukowym. Zastanowimy się również, jak są zbudowane publikacje naukowe, jakie mamy typu publikacji, dlaczego warto publikować w źródłach recenzowanych naukowo, jak przygotować się do badań.

Jun 8, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.