webinar register page

Lista publikacji AZ w nowej odsłonie
Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie interfejs nowej listy AZ. Przyjrzymy się jak wyszukiwać czasopisma i książki w zasobach biblioteki, jak korzystać z dostępnych ograniczników oraz sprawdzać dostępność tytułów.

Sep 24, 2021 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading