webinar register page

Zalety korzystania z indeksu MEDLINE na EBSCOhost
Podczas szkolenia przeprowadzimy kilka wyszukiwań bazując na zasobach bibliograficznej bazy MEDLINE. Pokażemy zalety korzystania z tego indeksu razem z innymi bazami EBSCO dla uzyskania dostępu do pełnych tekstów artykułów.

Sep 10, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.