webinar register page

Wyszukiwanie źródeł z wykorzystaniem tezaurusa dziedzinowego
Sesja dedykowana wyszukiwaniu w oparciu o hasła kontrolowane pochodzące z tezaurusa dziedzinowego. Pokażemy różnice w wynikach wyszukiwania z wykorzystaniem tezaurusa w porównaniu z używaniem słów pochodzących z języka naturalnego.

Jun 9, 2021 10:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.