webinar register page

Poznaj Atla Religion Database with AtlaSerials
Baza Atla Religion Database with AtlaSerials, stworzona przez stowarzyszenie Atla, stanowi bogate źródło pełnotekstowych czasopism z zakresu religii i teologii. Podczas tego szkolenia przyjrzymy się treściom dostępnym w bazie oraz przeprowadzimy kilka wyszukiwań wykorzystując opcje dostępne na platformie EBSCOhost.

Sep 20, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.