webinar register page

Wyszukiwanie zaawansowane dla bardziej wymagających użytkowników
Szkolenie dedykowane opcjom wyszukiwania z wykorzystaniem ekranu do wyszukiwania zaawansowanego na platformie EBSCOhost. Przyjrzymy się jak korzystać z operatów Boolean, jak odpowiednio tworzyć zaawansowaną strategię wyszukiwawczą, jak stosować znaki specjalne oraz kody pól dla bardziej precyzyjnego wyszukiwania.

Oct 20, 2021 02:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Urszula Nowicka.